Dữ liệu vật lý

Hoàn thành Phẳng
Màu Trắng
Sử dụng với Thép cấu trúc
Số thành phần 1
Tỉ lệ chất rắn 72±2%
Thời gian lưu kho 12 tháng (khi lưu trữ trong kho ở 5~38ºC)
Flash point 30ºC
Thinner Super thinner 200 Mùa hè: Super thinner

200S

Đơn vị đóng gói 18L
Thời gian khô (với độ dày lớp phủ 1 mm)
5±1ºC 25±1ºC
Chạm tay 1 giờ 30 phút
Khô cứng 24 giờ 12 giờ
Hoàn toàn khô 48 giờ 30 giờ
Sơn phủ lớp mới 48 giờ 24 giờ
Thời gian chịu lửa (phút) Độ dày lớp sơn khô khuyên dùng Số lớp Độ phủ lý thuyết
60 500 µm 1 0.73 l/m2
90 800 µm 2 1.16 l/m2
120 1200 µm 2 1.76 l/ m2 (dầm/cột)
150 1500 µm 3 2.19 l/ m2 (dầm/cột)