DỮ LIỆU VẬT LÝ
Hoàn thành Bóng, phẳng
Màu Nhiều màu
Sử dụng với Xi măng, bê tông, vữa
Số thành phần 2
Tỉ lệ chất rắn 98 ± 2%
Độ dày lớp sơn khô khuyến nghị 3 – 5 mm
Số lớp 1~2
Tỉ lệ pha TPA : TPB = 2.5 : 1
Độ phủ lý thuyết 1.15kg/m2/L (@ D.F.T 1mm)

* Cho phép tổn thất hao hụt và bất thường bề mặt.

Độ cứng màng 75 phút
Thời gian khô (ở 25ºC) 2 ngày
Khô cứng 2-3 ngày
Khô cứng hoàn toàn trước khi đưa vào sử dụng 7 ngày
Vòng đời sau trộn 40 ± 10 phút
Cleaner T-395
Thời gian lưu kho Thời hạn sử dụng 6 tháng kể từ ngày sản xuất khi được bảo quản trong nhà ở 5 ~ 38ºC