Hoàn thành Bóng
Màu Nhiều màu
Sử dụng với Bê tông và mortal
Số thành phần 2
Tỉ lệ chất rắn (%) 97±3%
Tỉ lệ trộn (KG) TP A:TP B=5:1
Độ dày lớp sơn khô khuyên dùng 3mm
Số lớp 1∼2
Độ phủ lý thuyết 4.6kg/m2 (Với độ dày lớp sơn 3mm, chưa bao gồm hao hụt trong thi công và sự bất thường của bề mặt)
Thinner, Dung môi lau chùi Epocoat 1000 thinner, thinner 395
Đơn vị đóng gói (TP A/B) 20KG/4KG
Thời gian lưu kho 6 tháng  (khi lưu trữ trong kho ở 5∼35°C
5°C 20°C 30°C
Khô cứng sau (giờ) 48 18 12
Khô hoàn toàn sau (ngày) 9 4 3
Vòng đời sau khi trộn (phút) 40 25 20
Sơn chồng lớp mới sau (ngày) 2∼9 1∼4 1∼3