DỮ LIỆU VẬT LÝ

 • Hoàn thành: bán bóng.
 • Màu: đen, xanh, xám.
 • Sử dụng với: bê tông và mortal.
 • Số thành phần: 2.
 • Tỉ lệ trộn: TP A : TP B = 3 : 1.
 • Độ dày lớp sơn khô chuyên dùng: 3mm.
 • Số lớp: 1 ~ 2.
 • Thinner: Urethane1000 Thinner, T-1021.
 • Độ phủ lý thuyết: 4,20kg/m² (@D.F.T.3mm). Chưa bao gồm hao hụt trong thi công và sự bất thường của bề mặt.
 • Độ cứng (Shore A): 50~70.
 • Độ dãn dài: lớn hơn 550%.
 • Sức căng: lớn hơn 2.0N/mm²
 • Độ bền: lớn hơn 12.8N/mm.
 • Khối lượng đơn vị: 18L(32KG), 16L(22KG).
 • Thời gian lưu kho: 6 tháng (khi lưu trữ trong kho ở 5 ~ 35°C).
5°C 20°C 30°C
Thời gian xử lý (giờ) 48 24 18
Thời gian khô (ngày) 10 5 3
Vòng đời sau khi trộn (phút) 40 30 20
Sơn chồng lớp mới sau (ngày) 48~96 24~48 18~48